Izdzīvošana

Izdzīvošana
Izsūtītie un ieslodzītie ilgstoši atradās necilvēcīgos apstākļos un piedzīvoja milzīgas fiziskas un emocionālas grūtības. Tikai tie, kuri tās spēja pārvarēt, izdzīvoja un varēja atgriezties Latvijā. Atņemtās mājas, pārtrauktās dzīves, izpostītās ģimenes un salauztie sapņi bija visu ieslodzīto un izsūtīto traģēdija. Beztiesiskums, pazemošana, fiziskā pārslodze un bads noveda cilvēkus līdz nāvei. Vienīgais atbalsts bija līdzcilvēku sniegtā palīdzība, labestība un dalīts maizes kumoss. Ieslodzītajiem un deportētajiem palīdzēja izdzīvot fiziskā izturība, gribasspēks, reliģija un cerība kādreiz atgriezties dzimtenē. Daudzi centās saglabāt cilvēcīgumu, uzturot un saglabājot tradīcijas, muzicējot, nodarbojoties ar rokdarbiem un citiem radošas pašizpausmes veidiem.