Ieslodzījumā

Ieslodzījumā
PSRS ieslodzījumu sistēmu veidoja cietumi, nometnes un labošanas darbu kolonijas, ko pārraudzīja Iekšlietu ministrijas Galvenā labošanas darbu nometņu un koloniju pārvalde.

1949. gadā Padomju Savienībā bija 69 labošanas darbu nometnes, 7 stingrā režīma nometnes, 518 labošanas darbu kolonijas, 55 pārsūtīšanas cietumi un 495 cietumi. Zināms, ka 1951. gadā nometnēs bija ieslodzīti ap 24 000 Latvijas pilsoņu, bet kolonijās – ap 6 000 par saimnieciskiem un citiem ne sevišķi bīstamiem noziegumiem notiesāto. Stingrā režīma nometnēs ieslodzīja Latvijā pēckara gados arestētos nacionālās pretošanās kustības dalībniekus. 1952. gadā stingrā režīma nometnēs bija ieslodzīti vairāk nekā 10 000 Latvijas iedzīvotāju. Staļina varas gados pēc ieslodzījuma termiņa beigām tiesātajiem nometinājumā parasti vēl bija jāpavada pieci gadi.