Latvijas Republikas okupācija starptautiskajā diplomātijā

Latvijas Republikas okupācija starptautiskajā diplomātijā
Latvijas diplomātiskie pārstāvji protestēja pret okupāciju, iesniedzot ārvalstu valdībām notas. Daudzas pasaules valstis neatzina Latvijas inkorporāciju PSRS, un Latvijas sūtņi ASV un Lielbritānijā turpināja pārstāvēt suverēno Latvijas Republiku, tādējādi Latvija tupināja pastāvēt kā starptautisko tiesību subjekts.