Hitlera un Staļina vienošanās sekas

Hitlera un Staļina vienošanās sekas
1939. gada 1. septembrī Vācija un 17. septembrī PSRS iebruka Polijā un pilnīgi to pakļāva. 1939. gada rudenī Padomju Savienība piespieda Igauniju, Latviju un Lietuvu parakstīt līgumus par padomju kara bāzu izveidošanu to teritorijās, tādējādi būtiski ierobežojot šo valstu suverenitāti, un tās faktiski kļuva par PSRS protektorātu.

Kad Somija noraidīja līdzīgu PSRS prasību, 1939. gada 30. novembrī tai uzbruka Sarkanā armija. "Ziemas karš" turpinājās līdz 1940. gada martam, Somija zaudēja daļu savas teritorijas, taču saglabāja neatkarību. 1940. gada aprīlī Vācija uzsāka militāru agresiju Rietumeiropā un Skandināvijā, okupējot vairākas valstis. 1940. gada jūnijā, kad Rietumeiropas valstu uzmanība bija pievērsta Vācijas iebrukumam Francijā, PSRS veica Baltijas valstu okupāciju, inscenējot sociālistiskas revolūcijas.

Abu agresoru draudzība ilga 22 mēnešus jeb gandrīz trešo daļu Otrā pasaules kara un beidzās 1941. gada 22. jūnijā, kad Vācija uzbruka PSRS. Slepeno protokolu eksistenci PSRS noliedza 50 gadus.